ספא ימית 2000 - גבי
חבילה לזוגחבילה לזוגחבילחבילה לזוגחבילה לזוגחבילה לזוגחבילה לזוגחבילה לזוגחבילה לזוגה לזוגחבילה לזוגחבילה לזוגחבילה לזוג